Fotografie
Správce

AKTUÁLNÍ PRÁCE

2022

2023

Soubor fotek Š. Bartoše

rejent_hoskova_und_2022.jpg
ch1.jpg
ch2.jpg
rh-chaos02.jpg
chs-14.jpg
rh-chaos01.jpg
chs-10.jpg
chs-11.jpg
chs-13.jpg
ch3.jpg
chs-15.jpg
chs-12.jpg

5. 12. 2022

Marta Hošková a Marek Rejent Blízko i daleko Absolventi Ateliéru veškerého sochařství na pražské UMPRUM. Studovali s pětiletým odstupem, ve škole se tedy těsně minuli. Ale něco z Gebauerovské(téměř) povinné výbavy mají oba: aktivní zájem o místo, kde žijí a praktické úsilí o jeho ovlivňování. Marta působí ve spolku ProMejto, který neúnavně organizuje tamní subkulturu a pracně komunikuje s nekomunikující radnicí. Marek ovlivňuje prosečský kulturní život z pozice zastupitele, spolutvůrce Muzea dýmek a pořadatele všeho možného. Projekt Marty Hoškové a Marka Rejenta pro Chaos se týká blízkosti a vzdálenosti ve smyslu zeměpisném i v otázce umělecké práce. Vyšli z jednoho atelieru, tvoří samostatně a nezávisle, ale je tu společný zájem utvářet dění kolem sebe. Výstavní projekt pro Kabinet Chaos je vlastně formou hledání možností a limitů, které vzájemná blízkost i vzdálenost skýtá.

Copyright by Marek Rejent & Josef Sodomka © 2013 Code by NcQy lidy