Fotografie
Správce

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

SKUPINOVÉ VÝSTAVY

pozvanka-01.jpg
swh-04.jpg
vytuneny-pionyr-2014.jpg
instalace-ii-vcg-pardubice-2014.jpg
swh-06.jpg
swh-05.jpg
instalace-vcg-pardubice-2014.jpg
swh-02.jpg
swh-08.jpg
swh-01.jpg
swh-07.jpg
swh-03.jpg
pozvanka-02.jpg
swh-09.jpg

Marek Rejent, Sweet Home Vysočina, VČG Pardubice

10. 4. 2014

Východočeská galerie v Pardubicích Vás zve na výstavu Marka Rejenta Sweet Home Vysočina. Výstava probíhá od 2. dubna do 8. června 2014 v Domě U Jonáše na Perštýnském náměstí.

Sweet Home Vysočina „...........nejvyšší lesnaté kopce jenom ojediněle nakupily své skalnaté vrcholky nad osm stovek metrů, přesto jsou některým smrtelníkům těžko dostupné. A jsme u jednoho ze základních kontrastů: zdánlivě rovinatý a téměř líbezný kraj skrývá v sobě drsnost a nepoddajnost žuly. Nebyl by ovšem náčrt krajiny úplný, kdybychom zapomněli na člověka, od nepaměti přetvářejícího přírodu. Paměť názvů měst a dědin napovídá, že se tady nejprve porval s lesy, v nichž vyzářil místo k práci. Později zvelebil zadumaný kraj samotami a usedlostmi. V městech nastřádal pro naše dny svědectví o dovednosti a umu. To všechno je Českomoravská vysočina. Nelze si nepoložit otázku, kde začíná..............“ ( Jiří P. Kříž v knize Českomoravská vrchovina) Osobně jsem přesvědčen, že Českomoravská vysočina začíná v Proseči za naší zahradou a podél cesty za humny prosečských statků. A je téměř nekonečná, rozprostírá se všemi směry, některé kopce už nejsou ani lesnaté a často převyšují oněch 800 metrů, na severu, západu a jihu je vysočina ukončena mořským pobřežím, na východě je lemována pásem stovek a tisíců drobných návrší, které při bližším pohledu připomínají věže tanků připravených k útoku…

Výstavní projekt, který se původně jmenoval „Náš domov je na Vysočině“ ve své prvotní podobě vznikl v roce 2011 pro Městské muzeum a galerii v Poličce, výstava se konala témže roce pod názvem ZooZoom. Současná podoba tohoto projektu dostala název Sweet Home Vysočina, vznikla rozšířením a  doplněním původního výběru prací a použitím nového názvu. Titul výstavy „Sweet Home Vysočina“ je typickým nevkusným zkřížením češtiny a angličtiny, je výrazem autorovy snahy vstoupit na půdu krajského města s odleskem světovosti. Název s sebou nese kromě zřejmého protimluvu také jistou sentimentální notu, která k tématu rodného kraje patří, ostatně některé uvedené práce představují ohlédnutí za minulými dobami…  

Copyright by Marek Rejent & Josef Sodomka © 2013 Code by NcQy lidy